Социальные сети

ПРЕС-РЕЛІЗ

6 ТРАВНЯ У КИЄВІ ПРОЙДЕ МАРШ СВОБОДИ
ПІД ГАСЛОМ „ЛЕГАЛІЗУЙ СЕБЕ!”

Захід відбуватиметься у рамках Всесвітнього Конопляного Маршу (Global Marijuana March), який у 2006 році відбудеться у 195 містах в усьому світі. Організатором заходу виступає громадянська ініціатива „Об’єктивна реальність”.

Основні принципи покладені в основу Маршу Свободи – заклик до подолання суспільних стереотипів, запровадження толерантного ставлення до альтернативних точок зору, вимога об’єктивного інформування суспільства про сутність та реальний стан ситуації у сфері наркотиків.

Організатори Маршу не ставлять вимогу легалізації маріхуани в Україні.

Учасники маршу переконані, що на сьогодні перед українським суспільством стоять більш актуальні проблеми, вирішення яких вони будуть добиватись у найближчому майбутньому. Серед своїх пріоритетів організатори на учасники Маршу Свободи вважають:

1. Привернення уваги громадськості, політиків та чиновників до проблем розповсюдження наркотиків та загрозливих масштабів епідемії ВІЛ/СНІД в Україні. Відсутність об’єктивної інформації та дезінформація суспільства призводить до спрощеного стереотипізованого бачення проблеми не лише пересічними громадянами, але і профільними чиновниками, чиїм завданням є створення комплексних державних програм подолання шкідливих наслідків вживання наркотиків.

Учасники маршу виступають проти усіх форм дискримінації людей, які вживають наркотики, та виступають за подолання стереотипів, які зменшують ефективність програм реабілітації хворих та програм зменшення шкоди, а також дискримінують споживачів легких наркотиків.

Учасники маршу також мають на меті інформувати громадськість про позитивний досвід інших країн по медичному та господарському застосуванню марихуани.

2. Декриміналізацію легких нароктиків – відміну адмінстративного та кримінального переслідування споживачів легких наркотиків. На сьогодні встановлені законодавством порогові дози (5 грамів), за які настає адмінстративна відповідальність, сприяють в першу чергу фінансовому збагаченню низового складу органів внутрішніх справ, а не подоланню проблеми розповсюдження наркотичних речовин.

Учасники маршу переконані – необхідно змінити основні принципи сучасної наркополітики, шляхом заміни репресивного підходу на більш ефективний – соціально-орієнтований.

Адже в той час, коли правоохоронні органи борються із споживачами легких наркотиків, в Україні легалізовано важкі наркотики. Зокрема законодавчо відбулась штучна декриміналізація фармацевтичного препарату «Трамадол», якою вже два роки поспіль активно послуговуються ділки наркобізнесу. Продаж трамадолу - легального замінника героїну - навіть не вважається криміналом.
Згідно існуючого законодавства, трамадол не знаходиться у списку наркотичних речовин.
У зв’язку з масштабами розповсюдження цього препарату, необхідно на законодавчому рівні внести трамадол у перелік наркотичних речовин та запровадити відповідні механізми контролю за його виготовленням і поширенням.

3. Боротьбу із масовим вживанням алкоголю і тютюну. Участники маршу звертають увагу на проблеми вживання таких легалізованих в суспільстві наркотичних речовин як алкоголь та тютюн. Дослідження свідчать, що шкода від них в десятки разів більша за шкоду, нанесену вживанням марихуани.

Незважаючи на це, держава не ставить собі за мету захистити здоров’я нації та дозволяє вільно розповсюджувати та вживати тютюн та алкоголь в необмежених кількостях .

Учасники маршу вимагають вжити заходів по об’єктивному інформуванню населення про шкоду якої завдає алкоголь і тютюн, у тому числі у порівнянні із марихуаною, та заборонити рекламу цих наркотичних речовин на українських загальнонаціональних телеканалах.

Організатори маршу планують подати Петицію із переліченими вище вимогами до органів державної влади та профільних міністерств. У зв’язку із цим, учасники маршу заликають усі державні інституції та громадські організації до конструктивного діалогу.

Марш Свободи у Києві відбуватиметься вдруге поспіль. Минулого 2005 року захід, що проходив під гаслом „Легалізуй себе!”, зібрав близько 400 учасників.

WWW.LEGALIZE.IN.UA

Контакти оргкомітету:
8067 446 5330 Анастасія
8097 558 5700 Тарас

Последние новости


Шаг 5. Выбираем фирменное наименование организации

Если вы собираетесь регистрировать новое юридическое лицо, то перед вами неизбежно встают необходимость выбора его названия и ряд сопутствующих вопросов. Следует ли проверять выбранное наименование организации на уникальность перед подачей документов на регистрацию? Можно ли зарегистрировать компанию с таким же наименованием, как и у другой, уже существующей орган...
Читать далее »

Шаг 4. Выбор системы налогообложения

Действующее налоговое законодательство позволяет налогоплательщику в некоторых случаях значительно уменьшить сумму уплачиваемых налогов путем грамотного выбора режима налогообложения. Выделяют общий режим налогообложения и специальные налоговые режимы, которые следует отличать от льготных режимов. При применении общего режима налогообложения налог...
Читать далее »

Аренда помещений

Самым тесным образом с фактическим адресом организации связана Аренда Ею помещений, необходимых для налаживания выбранных видов деятельности. Для деятельности любой организации необходимо помещение. Однако недвижимость стоит сейчас очень дорого, и лишь немногие организации в состоянии приобрести помещение в собственность. В связи с этим значительная част...
Читать далее »

Шаг 3. Выбираем место нахождения организации

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ ЮРИДИЧЕСКИЙ, ФАКТИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕСА В ГК РФ приведено понятие «место нахождения юридического лица» – так называемый юридический адрес, официально зарегистрированный в ЕГРЮЛ. Однако юридическое лицо может располагаться и по другому адресу – фактическому. В гражданском законодательстве не содержит...
Читать далее »

Карточка

С образцами подписей и оттиска печати ...
Читать далее »

Форма

Документа, подтверждающего наличие лицензии Приложение 26 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ...
Читать далее »

Уведомление

О регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения На территории Российской Федерации Приложение 22 Свидетельство О регистрации страхователя в территориальном фонде Обязательного медицинского страхования При обязательном мед...
Читать далее »