Социальные сети

Шановні студенти 1-го курсу філософського факультету!
Вашу контрольну за темою "Середньовіччя" (за ст. Умберто Еко) можна здати на парах до кінця травня, в т.р. у середу, 23 травня занести до 17-30 на кафедру (ауд. 268).
Модульна контрольна за 3-м модулем (Середні Віки, Відродження, Реформація, Просвітництво) відбудеться 21 травня на лекційному занятті, семінари відбуватимуться за графіком. 28 травня занятть не буде у зв'язку із святом (Трійця).

1. Поняття культури.
2. Співвідношення природи і культури.
3. Людина як продукт біологічної та культурної еволюції.
4. Специфіка культурної еволюції.
5. Принципи періодизації культурної еволюції та її основні етапи.
6. Поняття цивілізації, її основні ознаки.
7. Культура збирання і полювання, її особливості.
8. Формування сім’ї та первинного соціального розшарування у первісному суспільстві.
9. Релігійні уявлення первісної культури.
10. Неолітична революція та її значення для формування культури нового типу.
11. Поняття етносу, його основні ознаки.
12. Розвиток писемності та її основні типи.
13. Стародавні цивілізації, їх особливості та ареал розповсюдження.
14. Культура Стародавнього Єгипту.
15. Культура Месопотамії.
16. Зародження і розвиток протонаукового знання Стародавнього Сходу.
17. Культурно-історичні етапи розвитку Стародавньої Греції.
18. Крито-Мікенська культура та її зв’язок з культурою Стародавньої Греції.
19. Особливості культурного розвитку Греції в архаїчний період.
20. Культурні досягнення Греції класичного періоду.
21. Еллінізм як тип культури, його особливості.
22. Особливості полісного типу держави.
23. Сутність і форми античної демократії.
24. Характерні риси мистецтва Староданвьої Греції.
25. Основні етапи культурної еволюції Стародавнього Риму.
26. Стародавній Рим в царську епоху: культурні надбання.
27. Римська республіка: структура політичної влади.
28. Військова організація римлян в республіканську епоху.
29. Піднесення римської культури в період ранньої імперії.
30. Особливості римської науки та філософії.
31. Історичні та культурні передумови виникнення християнства.
32. Історичні етапи та культурно-історичне значення Візантії.
33. Античні традиції у візантійській освіті і літературі.
34. Досягнення Візантії у галузі мистецтва і архітектури.
35. Культура європейського Cередньовіччя, особливості її формування.
36. Характерні риси культури раннього Cередньовіччя.
37. Місце християнської релігії і церкви в культурі європейського середньовіччя.
38. Розвиток міст і освіти в період пізнього середньовіччя.
39. Європейська культура пізнього середньовіччя.
40. Романський і готичний стилі в культурі середньовіччя.
41. Історичні передумови становлення культури Відродження.
42. Гуманізм як ідеологія Відродження.
43. Образотворче мистецтво епохи Відродження.
44. Література і театр епохи Відродження.
45. Соціально-економічні витоки і ідейний зміст Реформації.
46. Реформація та німецький гуманізм.
47. Реформація та засади новоєвропейської ментальності.
48. Мистецтво доби Реформації.
49. Ідейний зміст епохи Просвітництва.
50. Діяльність французьких енциклопедистів епохи Просвітництва.
51. Основні тенденції розвитку мистецтва в епоху Просвітництва.
52. Проблема виховання в літературі Просвітництва.
53. Особливості розвитку європейської культури в першій половині ХІХ ст..
54. Основні духовні рухи ХІХ ст. – романтизм, німецька класична філософія, марксизм, позитивізм, еволюціонізм.
55. Криза релігійної моделі світу і моралі. А.Шопенгауер та Ф.Ніцше
56. Авангардне мистецтво як художня культура модерну.
57. Культура Європи та США між двома світовими війнами. Феномен масової культури.
58. Науково-технічна революція як передумова переходу до постіндустріального суспільства.
59. Розвиток засобів масової комунікації і створення інформаційного суспільства.
60. Постмодернізм у філософії та мистецтві. Основні напрямки та представники.

Успіхів!


Вам это будет интересно!

 • Інститут журналістики, 1 курс
 • Запитання до іспиту: „Естика та естетика”, 3 курс, ВСР
 • Інститут журналістики, ІІІ КУРС, 2008-2009 рік навчання - білети
 • ЗАПИТАННЯ: “Етика та естетика” - Інститут журналістики, 3 курс, СТАЦIОНАР
 • Вилкове. Історія і враження


 • Последние новости


  Шаг 5. Выбираем фирменное наименование организации

  Если вы собираетесь регистрировать новое юридическое лицо, то перед вами неизбежно встают необходимость выбора его названия и ряд сопутствующих вопросов. Следует ли проверять выбранное наименование организации на уникальность перед подачей документов на регистрацию? Можно ли зарегистрировать компанию с таким же наименованием, как и у другой, уже существующей орган...
  Читать далее »

  Шаг 4. Выбор системы налогообложения

  Действующее налоговое законодательство позволяет налогоплательщику в некоторых случаях значительно уменьшить сумму уплачиваемых налогов путем грамотного выбора режима налогообложения. Выделяют общий режим налогообложения и специальные налоговые режимы, которые следует отличать от льготных режимов. При применении общего режима налогообложения налог...
  Читать далее »

  Аренда помещений

  Самым тесным образом с фактическим адресом организации связана Аренда Ею помещений, необходимых для налаживания выбранных видов деятельности. Для деятельности любой организации необходимо помещение. Однако недвижимость стоит сейчас очень дорого, и лишь немногие организации в состоянии приобрести помещение в собственность. В связи с этим значительная част...
  Читать далее »

  Шаг 3. Выбираем место нахождения организации

  МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ ЮРИДИЧЕСКИЙ, ФАКТИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕСА В ГК РФ приведено понятие «место нахождения юридического лица» – так называемый юридический адрес, официально зарегистрированный в ЕГРЮЛ. Однако юридическое лицо может располагаться и по другому адресу – фактическому. В гражданском законодательстве не содержит...
  Читать далее »

  Карточка

  С образцами подписей и оттиска печати ...
  Читать далее »

  Форма

  Документа, подтверждающего наличие лицензии Приложение 26 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ...
  Читать далее »

  Уведомление

  О регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения На территории Российской Федерации Приложение 22 Свидетельство О регистрации страхователя в территориальном фонде Обязательного медицинского страхования При обязательном мед...
  Читать далее »