Социальные сети

МИРЕ, …

16.02.2019
 

Мире, Ружа на Бангиева ме хвана долу в клрачка и пак:
- Може ле да пуснеш майстора, да ремонтира теча на балкона.
- Руже, не тече от нас, колко пъти да ви казвам. Тече от тази козирка, която поставихте при санирането на сградата така, че тя не е насочена надолу, а нагоре, оттам ви тече на тавана на балкона ви. При това, ако не знаеш, и майка ти не ти е казала, тя вече води един майстор у нас и той нещо замаза.
Тук Ружето малко се сепна, защото явно не е знаела, че майка й Бангиева е водила вече майстор у нас. И ми казва:
- Може ли да го пуснеш тогава да изправи козирката?
Значи изведнъж не им тече от нашия балкон, а от козирката.
Отговарям:
- Не!
Не! Защото, Мире, това вече е издевателство. Козирката се намира точно над прозорците на остъкления им балкон, които се отварят, няма и 10 см. А прозорците на моя остъклен балкон са запоени и въобще не се отварят и се намират на метър и половина над тяхната козирка. А те искат да пусна майстор да им оправи тяхната козирка от моя балкон. Как?!
Преди години, още майка беше жива, Бангиева дълго време ме тормози, че от нашата баня й тече в нейната. И изведнъж престана да й тече в банята. Престана да ме тормози. Интересно да зная защо. Сигурно някой майстор й е казал, че по логика на нещата аз мога да попитам, а защо у тях не рушат ценните й кафяви плочки. Сега й тече на тавана на остъкления й балкон. А тия балкони от самото начало са предназначени да са открити, а не застъклени и са напрени така че векове ще издържат и нищо им няма, както балкона на Солакови си е открит и досега.
Защо ме тормозят ли? Ти как мислиш?
Забелязала съм, че като напиша нещо интересно и в точка, хиените побесняват. Може да е случайно съвпадение.
P.S. Когато решиха да надстрояват къщата и аз не се съгласих, ме вика Солакова-Талева да ми покажела как им тече от терасата-покрив в кухнята на стената, а като надстроят, няма да й тече. Отивам и не знам защо се качвам на миндера и с нокти стържа по мокрото петно, отдолу се показва сухо. Как става това? Отгоре мокро, отдолу сухо! Значи го е намокрила отгоре. Погледнах я и си излезнах, на майка нищо не казах да не я безпокоя. След време Стоянчо Радулов, когато бяха решили да боядисват стените на стълбището, и ние в нашето семейство, както винаги нямаме пари - от нас никой като тия в тая къща не пере пари, не престъпничи, та Стоянчо ме вика за да ме убеди за ремонта да съм видяла едно мокро петно между двете му външни врати на стълбището. Аз обаче вече зная - постъргах с нокти мокрото петно, отдолу сухо. Викам му: "А бе, Стоянчо, как става тая работа? Отгоре мокро, отдолу сухо!" Той мълчи. Ей такива са си - гадни и подли хиени!


Вам это будет интересно!

 • мир в нас, мы в мире
 • Альтруист в мире……эгоистов.
 • Самому Лучшему Преподавателю в Мире
 • В мире науки. Идеальный мозг.
 • Хоть что-то хорошее осталось в этом мире…


 • Последние новости


  Шаг 5. Выбираем фирменное наименование организации

  Если вы собираетесь регистрировать новое юридическое лицо, то перед вами неизбежно встают необходимость выбора его названия и ряд сопутствующих вопросов. Следует ли проверять выбранное наименование организации на уникальность перед подачей документов на регистрацию? Можно ли зарегистрировать компанию с таким же наименованием, как и у другой, уже существующей орган...
  Читать далее »

  Шаг 4. Выбор системы налогообложения

  Действующее налоговое законодательство позволяет налогоплательщику в некоторых случаях значительно уменьшить сумму уплачиваемых налогов путем грамотного выбора режима налогообложения. Выделяют общий режим налогообложения и специальные налоговые режимы, которые следует отличать от льготных режимов. При применении общего режима налогообложения налог...
  Читать далее »

  Аренда помещений

  Самым тесным образом с фактическим адресом организации связана Аренда Ею помещений, необходимых для налаживания выбранных видов деятельности. Для деятельности любой организации необходимо помещение. Однако недвижимость стоит сейчас очень дорого, и лишь немногие организации в состоянии приобрести помещение в собственность. В связи с этим значительная част...
  Читать далее »

  Шаг 3. Выбираем место нахождения организации

  МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ ЮРИДИЧЕСКИЙ, ФАКТИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕСА В ГК РФ приведено понятие «место нахождения юридического лица» – так называемый юридический адрес, официально зарегистрированный в ЕГРЮЛ. Однако юридическое лицо может располагаться и по другому адресу – фактическому. В гражданском законодательстве не содержит...
  Читать далее »

  Карточка

  С образцами подписей и оттиска печати ...
  Читать далее »

  Форма

  Документа, подтверждающего наличие лицензии Приложение 26 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ...
  Читать далее »

  Уведомление

  О регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения На территории Российской Федерации Приложение 22 Свидетельство О регистрации страхователя в территориальном фонде Обязательного медицинского страхования При обязательном мед...
  Читать далее »