Социальные сети

обжаловал протокол начальнику - через пол года - удовлетворили!

Начальнику Управління ДАІ міста ОДЕСИ

при ГУМВС України в Одеській області

В. В. Кузнєцову

65110, Одеса, вул. Раскідайлівська, 67-а

 

                                      Скаржник: Кешкентій Денис Володимирович

65121, Одеса, вул. Маршала Жукова, 14, кв. 49  Тел. 7439504

Адреса для листування 65045, Одеса, вул. Троїцька, 39 офіс 11

 

Скарга

на постанову від 16.09.2009 по справі про адміністративне правопорушення ВН№025454 складеного інспектором ДАI м. Одеси Дадіичук А.В.

(в порядку ст. 287, 288, 289 КУпАп)

 

Я є власником транспортного засобу – автомобілю Чері Тігго, 2008 року випуску, державний номер ВН 0046 ВО, що підтверджується  копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

06 жовтеня 2009 року я отримав постанову ВН №025454 від 16 вересня 2009 року (додається), в якій зазначено, що я, Кешкентій Денис Володимирович, «16.09.2009р. в 19 год. 41хв.,  керуючи автомобілем марки Чері д/н ВН 0046 ВО, рухаючись у м. Одеса, вул. Катерининська, здійснив зупинку і стоянку в зоні дії дорожнього знаку 3.34 Зупинка і стоянка заборонена», і на думку працівника ДАЇ скоїв адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.122  КУпАП.  Постановою від 16.09.2009  мене було притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу 225 грн.

Постанова винесена безпідставно, спрямована не на припинення правопорушення а на завдання шкоди приватній власності, завдання безпідставних фінансових витрат, складена з метою перешкоджання професійної діяльності адвоката, яким є Кешкентій Д.В., який веде справи проти ДАЇ, а при складанні постанови від 16 вересня 2009 року посадовою особою порушено нормативно-правові акти щодо порядку притягнення до адміністративної відповідальності, складання протоколу, постанови, відображення подій, вини в діях, що виключає склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.  122 КУпАП.

 Стаття 268 КУпАП вказує, що особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі, - що було порушено при винесенні вказаної постанови.

Під час винесення постанови також не дотримано вимоги статей 245, 276, 278, 279, 280 КУпАП, відповідно до яких завданням провадження у справах про адміністративні правопорушення є своєчасне, всебічне, повне й об’єктивне з’ясування обставин кожної справи та дотримання процесуального порядку розгляду справи.

 При розгляді справи не були з’ясовані і доведені обставини, які б свідчили, що в моїх діях є ознаки проступку, за який законом встановлено адміністративну відповідальність. Таким чином вважаю постанову  ВН №025454 від 16 вересня 2009  незаконною, необґрунтованою,  такою, що порушує мої права, а тому  підлягає скасуванню з наступних підстав:

1. Фото, додане до зазначеної постанови не може об’єктивно свідчити про скоєння мною адміністративного правопорушення за ознаками ч.1 ст.122  КУпАП з наступних причин: сфотографоване  авто знаходиться на дорозі, що не дає підстав вважати, що воно стояло та було припарковано; на задньому борті автомобіля помітні бліки, які можуть свідчити про відсвічування фар автомобілю, з якого проводилась фотозйомка; транспортній засіб, який вказаний у постанові ВН №025454 та сфотографований, 16.09.2009р. знаходився у користуванні іншої особи, а саме - Знамеровської Яніни Олегівни.

2. В постанові ВН №025454  не зазначено, яким приладом проводилась фіксація порушення ПДР.  А це не дає ніяких підстав посадовій особі виносити постанову без дотримання загального порядку притягнення до адміністративної відповідальності за порушення ПДР.

Розділ 13 Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС (затверджено Наказом МВС 27.03.2009  N 111), а саме п.п. 13.1, 13.2 вказує:

13.7. Основними методами несення служби є:

13.7.1. Спостереження  за дорожнім рухом.  Під спостереженням за дорожнім  рухом  слід  розуміти  візуальний  або  за  допомогою працюючих  в  автоматичному  режимі спеціальних технічних засобів, які мають функції фото-,  кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і  кінозйомки,  відеозапису,  контроль  за  дотриманням учасниками дорожнього руху встановлених правил,  норм та стандартів  у  сфері безпеки  дорожнього руху,  доцільністю та ефективністю організаціїдорожнього руху на посту, маршруті. 
13.7.3. Застереження учасників дорожнього руху  від  порушень правил,  норм  і  стандартів  у  сфері  безпеки  дорожнього  руху. Застереження учасників дорожнього руху є впливом на  їх  поведінку самим   перебуванням   працівника   підрозділу   ДПС  на  найбільш напруженій ділянці маршруту, на місці пригоди або стихійного лиха, а  також  за  допомогою  роз'яснення  водіям  ПДР  (  1306-2001-п, 306а-2001-п ) при зупиненні транспортних засобів.

У постанові від 16.09.2009р. ВН №025454 також відсутні вказівки на те, хто саме проводив фото фіксацію за допомогою працюючих  в  автоматичному  режимі спеціальних технічних засобів, які мають функції фото-,  кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і  кінозйомки,  відеозапису. 

Відповідно до 13 зазначеної Інструкції, визначено виключний перелік форм та тактичних способів нагляду за дорожнім рухом. При цьому нагляд за рухом з автомобіля без спеціального пофарбування та спеціальних сигналів не допускається. А використання приватних транспортних засобів не допускається взагалі. Між тим, з фото, доданого до оскаржуваної постанови, не можна зрозуміти, як велася зйомка з якого автомобіля, який був припаркований або рухався. Це також говорить про порушення нормативних актів МВС при фіксації порушень, та перешкоджає застосуванню її результатів для притягнення осіб до адміністративної відповідальності.

У відповідності до ст.ст.10-15 Закону України „Про метрологію та метрологічну діяльність", на вимірювання у сфері, у якій їх результат можуть бути використані у якості доказу по справі, розповсюджується державний метрологічний нагляд. За таких умов кожен засіб вимірювальної техніки має бути укомплектований документами про сертифікацію та допуск даного типу засобів вимірювальної техніки для використання в Україні. Таких документів мені надано не було. Невідомо також чи були при фотофіксації дотримані вимоги інструкції по експлуатації приладу щодо температури , вологості повітря, величини напруги живлення приладу, тощо

3.  Постанова винесена без дотримання ст. 33 КУпАП, що також порушує права особи, яка притягається до відповідальності.

           4.  Окрім цього, постанова ВН №025454, винесена 16.09.2009р., була  отримана мною по пошті лише 06.10.2009р, що також суперечить вимогам  ст.258, ч.6. КупАП, яка прямо вказує, що копії постанови  у справі про адміністративне  правопорушення  та матеріалів, зафіксованих  за  допомогою  працюючих  в автоматичному  режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото-  і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото-і кінозйомки, відеозапису,  надсилаються  особі, яка притягається до адміністративної  відповідальності,  протягом  трьох  днів  з  дня  винесення такої постанови.

Якби я дійсно вчинив адміністративне правопорушення, або громадянка Знамеровська Янина Олегівна, то працівники ДАІ повинні були діяти відповідно до вимог п.5 ст. 10 Закону України «Про міліцію».

За таких умов, така фіксація не відповідає вимогам закону, до того ж, не сприяє виконанню основних завдань міліції і, зокрема, ДАІ по профілактиці та припиненню правопорушень.

На підставі вищезазначеного, керуючись ст. 7, 268, 287, 288, 289, КУпАП, прошу:

1. Провести перевірку на предмет дотримання посадовою особою Дадійчук Андрієм Володимировичем, діючого законодавства при притягнення мене, Кешкентія Д.В. до адміністративної відповідальності, а саме доотримання КУпАП, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 26.02.2009р №77, від 27.03.2009 №111,

2. Скасувати постанову ВН №025454 від 16.09.2009 р. про притягнення Кешкентія Дениса Володимировича до адміністративної відповідальності за ч 1. ст. 122 КУпАП і закрити справу.

3. Про прийняте рішення повідомити Кешкентія Д.В. письмово за адресою 65045, Одеса, вул. Троїцька, 39, офіс 11.

 

 

Сподіваюсь на поразуміння,

З Повагою,                                                                                       Д.В. Кешкентій            

12.10.2009                                                    

 

Додаток:

Копія припису ГПУ від 02.07.2009 р.

Копія постанови від 16.09.2009

Копія довіреності від 06.03.2009

Копія постанови суду від 09.09.2009


Вам это будет интересно!

 • КВН. Минская премьер Лига. Финал
 • Пятничный юмор
 • Кайдзен, гемба, лин и 6 сигма
 • Российский рынок пока предсказуем
 • «УПРАВЛЕНИЕ процессом взаимодействия с клиентом в индустрии красоты»


 • Последние новости


  Шаг 5. Выбираем фирменное наименование организации

  Если вы собираетесь регистрировать новое юридическое лицо, то перед вами неизбежно встают необходимость выбора его названия и ряд сопутствующих вопросов. Следует ли проверять выбранное наименование организации на уникальность перед подачей документов на регистрацию? Можно ли зарегистрировать компанию с таким же наименованием, как и у другой, уже существующей орган...
  Читать далее »

  Шаг 4. Выбор системы налогообложения

  Действующее налоговое законодательство позволяет налогоплательщику в некоторых случаях значительно уменьшить сумму уплачиваемых налогов путем грамотного выбора режима налогообложения. Выделяют общий режим налогообложения и специальные налоговые режимы, которые следует отличать от льготных режимов. При применении общего режима налогообложения налог...
  Читать далее »

  Аренда помещений

  Самым тесным образом с фактическим адресом организации связана Аренда Ею помещений, необходимых для налаживания выбранных видов деятельности. Для деятельности любой организации необходимо помещение. Однако недвижимость стоит сейчас очень дорого, и лишь немногие организации в состоянии приобрести помещение в собственность. В связи с этим значительная част...
  Читать далее »

  Шаг 3. Выбираем место нахождения организации

  МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ ЮРИДИЧЕСКИЙ, ФАКТИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕСА В ГК РФ приведено понятие «место нахождения юридического лица» – так называемый юридический адрес, официально зарегистрированный в ЕГРЮЛ. Однако юридическое лицо может располагаться и по другому адресу – фактическому. В гражданском законодательстве не содержит...
  Читать далее »

  Карточка

  С образцами подписей и оттиска печати ...
  Читать далее »

  Форма

  Документа, подтверждающего наличие лицензии Приложение 26 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ...
  Читать далее »

  Уведомление

  О регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения На территории Российской Федерации Приложение 22 Свидетельство О регистрации страхователя в территориальном фонде Обязательного медицинского страхования При обязательном мед...
  Читать далее »