Социальные сети

ДОКТРИНА  ДЕРЖАВНОСТІ

КУЛЬТУРА


Одна з головних умов соціального прогресу – певний рівень культури у соціумі. Під терміном «культура» маю на увазі широке його значення, але в першу чергу ті елементи, що є інструментами соціальної інтеграції, так як соціальний прогрес – це перш за все інтеграція населення певної території з етнографічної маси у державницьку спільноту. На теренах сучасних розвинених країн така інтеграція відбувалася на базі домінуючого етнотипу. Я не беру такі виключення з правил, як деякі держави, що не мають домінуючої культури у своєму бутті, бо на їх територіях за певних обставин сформувались політичні спільноти, які складаються з декількох народів, проживаючих споконвічно на своїх компактних територіях, тому проеціювати їх суспільно-політичний устрій на українську реальність не годиться. На нашій території (окрім Криму) домінує один етнос. Тому та обставина, що він не пройшов такого ж етапу соціального становлення – культурного та політичного – робить його недорозвиненим як мешканця своєї споконвічної території.

Якщо серед спільноти певної території нема процесу виокремлення єдиного культурного поля (яке характеризується перш за все єдиним мовним полем), то не формується серед неї й того каркасу, який був би базою суспільного буття, направленого на інтеграцію та створення повноцінної державності та рівня достатку.

В закладці цих наріжних каменів суспільного буття маємо проблему – «не спрацьовує» належним чином національна ідея як базис політичної діяльності теперішніх суб’єктів політичного життя. І в цьому нинішні очільники дають великого «дрозда», ігноруючи національну ідею як мобілізуючий елемент у політичній платформі, боячись чіткої декларації національних атрибутів перед сходом країни. Взагалі-то їх позиція зрозуміла, з них, можливо, взяти нічого, отже, їх недолугість повинна бути уроком для нових діячів: у якості мобілізуючої сили потрібно закласти чіткі положення політичної платформи з національним культурницьким началом. Це положення щодо становлення мовного простору та розвитку національної культури. Цей елемент політичної платформи буде мобілізуючим для еліти суспільства – інтелігенції. 17 р. незалежності ці прошарки (літератори, журналісти, музиканти, художники, педагоги і т. д.) не залучались до політичної участі за яким-небудь системним планом дій. І це – велике упущення. Навіть просто декларація зазначених положень платформи та деякі справи у культурницькій сфері звернули б увагу цих прошарків та спонукали б до хоч якогось проявлення громадянської позиції. А якщо ж буде план свідомого залучення, то таким чином буде створюватись русло скоординованої участі, яке каналізує суспільний потенціал у справі побудови своєї державності – представницької демократії.

Такий державотворчий потенціал є у будь-якому здоровому суспільстві. Був він достатньої сили і в Україні до часів комуністичної експансії у західну Україну у 1939 р. Зараз наш соціум поволі регенерує, і з теперішнім певним суспільствознавчим багажем можна в деякій мірі свідомо використовувати джерела суспільної сили.
Вам это будет интересно!

 • “ПОЛІТОЛОГІЧНІ” ВПРАВИ
 • «ПОЛІТОЛОГІЧНІ» ВПРАВИ. СЕРЕДНІЙ КЛАС
 • Рейтинг стоимости земельных участков по регионам (01.06-13.06)
 • Безымянный 100234
 • «МЕТРЫ / METERS» 19, 20, 21 ноября 2010


 • Последние новости


  Шаг 5. Выбираем фирменное наименование организации

  Если вы собираетесь регистрировать новое юридическое лицо, то перед вами неизбежно встают необходимость выбора его названия и ряд сопутствующих вопросов. Следует ли проверять выбранное наименование организации на уникальность перед подачей документов на регистрацию? Можно ли зарегистрировать компанию с таким же наименованием, как и у другой, уже существующей орган...
  Читать далее »

  Шаг 4. Выбор системы налогообложения

  Действующее налоговое законодательство позволяет налогоплательщику в некоторых случаях значительно уменьшить сумму уплачиваемых налогов путем грамотного выбора режима налогообложения. Выделяют общий режим налогообложения и специальные налоговые режимы, которые следует отличать от льготных режимов. При применении общего режима налогообложения налог...
  Читать далее »

  Аренда помещений

  Самым тесным образом с фактическим адресом организации связана Аренда Ею помещений, необходимых для налаживания выбранных видов деятельности. Для деятельности любой организации необходимо помещение. Однако недвижимость стоит сейчас очень дорого, и лишь немногие организации в состоянии приобрести помещение в собственность. В связи с этим значительная част...
  Читать далее »

  Шаг 3. Выбираем место нахождения организации

  МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ ЮРИДИЧЕСКИЙ, ФАКТИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕСА В ГК РФ приведено понятие «место нахождения юридического лица» – так называемый юридический адрес, официально зарегистрированный в ЕГРЮЛ. Однако юридическое лицо может располагаться и по другому адресу – фактическому. В гражданском законодательстве не содержит...
  Читать далее »

  Карточка

  С образцами подписей и оттиска печати ...
  Читать далее »

  Форма

  Документа, подтверждающего наличие лицензии Приложение 26 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ...
  Читать далее »

  Уведомление

  О регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения На территории Российской Федерации Приложение 22 Свидетельство О регистрации страхователя в территориальном фонде Обязательного медицинского страхования При обязательном мед...
  Читать далее »

   

  ДОКТРИНА   ДЕРЖАВНОСТІ

   

  КУЛЬТУРА

   

  В нашій політичній реальності ми маємо пустоту у ніші ідеологій як інтелектуальної осмисленості суспільного поступу. У нашому соціумі маємо надзвичайну інтелектуальну кризу і, відповідно, у сфері політичної аналітики та використання її результатів у політичному стратегуванні.

  Як наслідок зазначених факторів маємо ситуацію, в якій наша інтелектуальна еліта політичної сфери до сих пір не спромоглася спродукувати бодай якої доктринальної бази для нашого суспільно-політичного життя.

   

  Цей пост – початок скромної спроби «любителя» вкласти лепту у формування такої бази, коли професіонали демонструють вперте «небажання» виправляти ситуацію.

   

  В Україні ми бачимо наростаюче молоде покоління, що проявляє активність в громадсько-політичному житті. Було б добре, аби його представники з самого початку формували потрібне уявлення про суть політичних процесів.

   

  Аби мати правильне уявлення про основу доктрини поступу, потрібно визначити платформу суспільного поступу як такого (соціального прогресу). Якщо подивитись на історію людства, то не важко збагнути, що основою соціального прогресу є рівень культури у соціумі. Бо культура – це та ментальна субстанція, котра є інтегруючим фактором, фактором причетності індивіда до соціального кола (загального та менших як складових)  ідентичності як єдиної матриці соціальних практик. Виходячи з такого «постулату» потрібно зазначити, що ідентичність – це фундаментальний момент суспільного, відповідно, і державного буття: грунт для зростання адекватних управлінських відносин у соціумі. Ще півтисячі років до н. е. людською думкою було підмічено: по тому, яких пісень співає народ, можна визначити, хто ним править (Конфуцій). Безглуздо у історичний момент державотворення скидати з рахунків ці закони людського буття, не маючи нових, вироблених чіткою практикою, альтернатив. Інакше, можна довго ходити по колу, так і не прийшовши до чогось путнього. І буде щось подібне до того, про що сказано у перебудовчому афоризмі: соціалізм – це довгий шлях до капіталізму.

   

  Отже, в основу поступу повинні бути закладені цеглини фундаменту ідентичності. Це означає, що ми повинні всіляко розвивати свою національну культуру (свою церкву) як фундамент майбутньої інтегрованої спільноти – справжньої держави, замість якої поки що маємо конгломерат різношерстої маси (манкурти, люмпени, і просто безлика маса), яку громадянством назвати не можна у повному сенсі цього слова.

   

  Ґрунтом повноцінного культурного простору являється повноцінний мовний простір. Якщо, наприклад, зараз ми маємо у суспільстві таку чисельну соціальну групу з етнічним українським корінням, яка розмовляє суржиком, то потрібно у державі ставити задачу повернення їй нормальної мови. Друга соціальна група - це люди, що розмовляють похабною російською мовою. Тож який сенс розвивати їм повноцінну рос. мову для вжитку та затягуватись повністю у чужинську культурну орбіту та поле впливу, замість того, щоб вчити дітей у садках та школах українській та ростити їх повноцінними особистостями, котрими вони не можуть стати, коли батьки-обивателі, лишаючись на старій позиції свідомості, не зможуть забезпечити їм повноцінний духовний розвиток? У першому випадку (розвиток рос. мови) це свідома відмова від свого ПРИРОДНОГО коріння, що не є високим моральним вчинком з усіма витікаючими наслідками. У другому (залишитись у такому, як є ненормальному російському мовному просторі, не вдосконалюючи його) це, зрозуміло, повне безкультур’я.

  Із такого замкненого кола вихід один - прививати дітям рідну культуру (мову). Із дитсадівського віку вони легко її освоюють. Це державницька праця на перспективу. Для нас же – громадян старшого віку – така подвижницька робота була б мобілізуючим та консолідуючим началом, що дала б негайний результат – інтеграцію загалу навколо спільних цінностей у направлений, осмислений рух. Консолідація навколо спільних цінностей у рух такого типу (одна з головних задач, якого, наприклад, формування єдиного електорального поля або інтегрованого «протодержавного» поля громадянського суспільства) мала місце у світовій практиці. Це і польська "Солідарність", і галицька "Просвіта" (1868 – 1939 рр.). Якщо взяти «Просвіту», то феномен цього руху яскраво показує нам, що саме культурницьке ядро послугувало тим соціальним трампліном, що вивів Західну Україну на досить високий ступінь суспільного розвитку.

   

  Отже, висновок такий. При побудові платформи політичної діяльності потрібно враховувати всі аспекти становлення культурного обличчя соціуму. У цю платформу повинно бути закладене певне культурницьке ядро, яке приверне до себе верстви інтелігенції (подібно до її мобілізації у історичну віху «Просвіти». Почитайте про кількість «просвітян» в органах управління у часи формування української держави). Потрібно враховувати те, що у соціумі інтелігенція  виконує функцію формувальника суспільної свідомості, в тому числі і в ніші де формується громадянська позиція.


  Вам это будет интересно!

 • for fun
 • “ПОЛІТОЛОГІЧНІ” ВПРАВИ
 • Шалом Ханох
 • 14.05. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ: “Cinema” – 13 ЛЕТ РЕЙВА. Новые кадры”
 • «ПОЛІТОЛОГІЧНІ» ВПРАВИ. СЕРЕДНІЙ КЛАС


 • Последние новости


  Шаг 5. Выбираем фирменное наименование организации

  Если вы собираетесь регистрировать новое юридическое лицо, то перед вами неизбежно встают необходимость выбора его названия и ряд сопутствующих вопросов. Следует ли проверять выбранное наименование организации на уникальность перед подачей документов на регистрацию? Можно ли зарегистрировать компанию с таким же наименованием, как и у другой, уже существующей орган...
  Читать далее »

  Шаг 4. Выбор системы налогообложения

  Действующее налоговое законодательство позволяет налогоплательщику в некоторых случаях значительно уменьшить сумму уплачиваемых налогов путем грамотного выбора режима налогообложения. Выделяют общий режим налогообложения и специальные налоговые режимы, которые следует отличать от льготных режимов. При применении общего режима налогообложения налог...
  Читать далее »

  Аренда помещений

  Самым тесным образом с фактическим адресом организации связана Аренда Ею помещений, необходимых для налаживания выбранных видов деятельности. Для деятельности любой организации необходимо помещение. Однако недвижимость стоит сейчас очень дорого, и лишь немногие организации в состоянии приобрести помещение в собственность. В связи с этим значительная част...
  Читать далее »

  Шаг 3. Выбираем место нахождения организации

  МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ ЮРИДИЧЕСКИЙ, ФАКТИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕСА В ГК РФ приведено понятие «место нахождения юридического лица» – так называемый юридический адрес, официально зарегистрированный в ЕГРЮЛ. Однако юридическое лицо может располагаться и по другому адресу – фактическому. В гражданском законодательстве не содержит...
  Читать далее »

  Карточка

  С образцами подписей и оттиска печати ...
  Читать далее »

  Форма

  Документа, подтверждающего наличие лицензии Приложение 26 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ...
  Читать далее »

  Уведомление

  О регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения На территории Российской Федерации Приложение 22 Свидетельство О регистрации страхователя в территориальном фонде Обязательного медицинского страхования При обязательном мед...
  Читать далее »