Социальные сети

Зараз я хочу розібрати і розібратися у главі 8 безсмертного твору Платона - "Держава" ("Государство"), провести паралелі із сьогоднішньою ситуацією в Україні, угледити схожі і відмінні моменти в більш ніж двохтисячолітній різниці в часі, в ситуації і в поглядах на світ , зробити висновок.

Отже, почати мабуть слід із тої частини, де Сократ разом із співрозмовниками торкається теми чотирьох порочних - викривлених, неправильних видів державного устрою і пропонує в них розібратися, щоби побачити їхню порочність наочну, а також чотирьох відповідних цим державним устроям людей. Це не торкаючись того ідеального, отже за Платоном і правильного державного устрою, на мою думку утопічного і нездійсненного і відповідній йому ідеальній людині і людям, Платон їх називає правлінням кращих - аристократії. Що тут цікаво, як в стереотипному сучасному мисленні відповідає слово аристократія і що має на увазі під ним Платон, власне те, що відрізняє аристократією від олігархії - піклування аристократії (благородних - але головне кращих) людей про все суспільство загалом, а не про власний клас. Але тут як і вся критика ідеалізму полягає в наступному, як відбирати цих кращих винятково по шляхетному походженню не вийде, то чи не демократичним шляхом в найширшому розумінні цього слова !? Але про це пізніше, перейдемо до характеристик неідеальних, а отже і більш реальних державних устроїв і форм правління.
Перше - це критсько-лакедемонський устрій, що тут мав на увазі Платон, чому саме на Криті і чому лакедемоняни були поставлені на перше місце, хай і серед неправильних устроїв я не стану чіпати для мене це поки що таємниця, на це треба витратити додатковий час чи запитати у істориків чим так вразили критяни-лакедемонці Автора, насправді це не так і важливо, виходячи з мети мого аналізу, що спрямований дати відповіді на сьогоднішні питання, що постали перед нами, надалі Платон сам, а ми за ним послідкуємо йменує цей устрій тимократією. Платон зауважує, що більшість схвально ставиться саме до цього устрою, а це є добре, бо говорячи мовою сучасної поліології надає найбільшої легітимності цій формі правління і цьому устрою саме через найбільшу схвальнісь і підтримку громадян. Отже тимократія або тимархія - дійсно не важливо, як тут назвати цей державний устрій, заснований і що ґрунтується на честолюбстві, (шанолюбстві), не можу підібрати правильного слова, але якщо я вірно розумію Платона, має на увазі саме в доброму, гарному розумінні цього слова, те природнє бажання своїми великими і добрими справами добитися успіху, ввійти в історію, прославитися. В цьому особливо я не спостерігаю нічого поганого, під час і самого мене це рухає і подавляти в собі це прагнення амбіційності і прагнення до великих добрих справ і справи не збираюся, бо на мою думку - це є добре і якщо би всі керувалися цим нестримним бажанням прислужитися і прославитися в ім'я України, в ім'я гуманності і милосердя, світ був би інакшим, так він мав би і свої недоліки, тимократія на від міну від описаної Платоном ідеальної форми державного устрою, не претендує на цю саму ідеальність. Тимократія має і свої недоліки про що ми зараз і поговоримо. Автор виводить всі форми по спадній лінії, де на найвищій стоїть аристократія і що змушує аристократію перетворитися, перейти в тимократію, автор дає відповідь, що виною всьому розбрати і суперечки, особливо коли вони виникають всередині влади. Так, це дійсно є вкрай небезпечним, в цьому не можна не погодитися. Далі автор запитує себе і намагається відповісти звідки бере початок розбрат ? І дає відповідь, що все в природі підпорядковано закону циклічності, так чи інакше але розбрат є чи ненайдавнішом гріхом і явищем. Тут можна згадати, про те як Каїн убив Авеля, а це першородні сини Адама! Розбрат існує стільки, скільки існує людство і мабуть буде існувати до кінця людських днів, так людина неідеальна і якими б не були вічними книги Біблія чи праці Платона, вічними й ідеальними, але з людською природою нічого не поробиш, треба виходити з реалій і об'єктивної реальності. Отже, чи по циклічній теорії Платона чи по людській природі суперечка і розбрат чи незавжди існуватимуть в середині людини, а отже перехід з ідеальної аристократичної форми державного устрою до неідеальної тимократії закономірний. В тимократії утопічна ідея суспільної власності змінюється приватною власністю на землю і будинки - це Платон називає дечимось середнім, погодившись розподілити її між собою, а "тих кого вони охороняли, як своїх вільних друзів і годівників вирішили навернути в рабів, зробивши з них сільських працівників і слуг, самі ж зайнялись війською справою і вартовою службою." Звісно ж, невільництво за сучасними критеріями оцінки, це щось жахливе, що викликає відразу, в часи коли жив Арістокл, Платон - це всього-навсього прізвисько, що значить широкий, широкоплечий, рабство було нормальним, так як сьогодні воно є ненормальним, тому якщо переносити тимократію у сьогоднішній день, однозначно можна стверджувати, що такого ганебного явища, як рабство не виникало б, з іншої сторони такі вічні цінності як честь можуть завжди домінувати в суспільстві, а можуть і ні. Тут дуже багато залежить від виховання. На що ще Платон неоднаразово наголошує в цьому суспільному устрої на певне середню проміжність між аристократією і олігархією, але в ньому є і своє відмінне. Якщо подібного до аристократії буде та сама честь, що її так плекають шляхетні люди, то з олігархією буде спільне те, що "люди будуть жадібні до грошей, пошановують їх, і ще вони бережливі до грошей", а це значить, що зороблену копійку вони бережуть, плекають і цінують і це дуже важливо. Як довела історія, а історія має чомусь та й вчити, що грощі, не заглиблюючись в економіку, найкращий вид обігу і обміну благ. Грощі - це перш за все свобода, але і свобода має бути обмежена, про це детальніше в формі суспільного устрою демократія, має бути обмежена. Якщо грощі - це свобода, то податки - це необхідне обмеження свободи, в суспільно-політичний частині - це закони. Головне, що впадає в око - "суперництво і честолюбство, так як там панує лютий дух". Вирішувати чи погано - це чи ні, залишаю Вам, єдине, що доказала історія і практика, залишилось це тільки сприйняти, що конкуренція - це справді двигун розвитку і прогресу. Найяскравіший тут приклад СРСР, всередині - застій, бо конкуренція вкрай обмежена, назовні прогрес: це і космічна гонка і багато інших прикладів, бо було суперництво і конкуренція, що рухало, спонукало і дозволило людині зробити крок на Місяці і стимулювало науково-технічний потенціал людства. Конкуренція потрібна, честолюбство не менше, це закономірно і намагання обмежити наштовхуватиметься на природній спротив, проти природи не підеш, треба лише навчитись гармонійно співіснувати зі своєю природою, а честолюбство через виховання спрямовувати на добро, гуманність, толерантність, ту саму гармонію і тільки закликати людство бути успішними, досягати нових і нових висот в цих вічних поняттях, так як це зробив Платон геніальною і віковічною працею "Держава". На цьому, міркую, можна поставити невеличку крапку і перейти до тимократичної людини, так як її розуміє Платон і я, як представник 21 сторіччя.

Далі буде...

Последние новости


Шаг 5. Выбираем фирменное наименование организации

Если вы собираетесь регистрировать новое юридическое лицо, то перед вами неизбежно встают необходимость выбора его названия и ряд сопутствующих вопросов. Следует ли проверять выбранное наименование организации на уникальность перед подачей документов на регистрацию? Можно ли зарегистрировать компанию с таким же наименованием, как и у другой, уже существующей орган...
Читать далее »

Шаг 4. Выбор системы налогообложения

Действующее налоговое законодательство позволяет налогоплательщику в некоторых случаях значительно уменьшить сумму уплачиваемых налогов путем грамотного выбора режима налогообложения. Выделяют общий режим налогообложения и специальные налоговые режимы, которые следует отличать от льготных режимов. При применении общего режима налогообложения налог...
Читать далее »

Аренда помещений

Самым тесным образом с фактическим адресом организации связана Аренда Ею помещений, необходимых для налаживания выбранных видов деятельности. Для деятельности любой организации необходимо помещение. Однако недвижимость стоит сейчас очень дорого, и лишь немногие организации в состоянии приобрести помещение в собственность. В связи с этим значительная част...
Читать далее »

Шаг 3. Выбираем место нахождения организации

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ ЮРИДИЧЕСКИЙ, ФАКТИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕСА В ГК РФ приведено понятие «место нахождения юридического лица» – так называемый юридический адрес, официально зарегистрированный в ЕГРЮЛ. Однако юридическое лицо может располагаться и по другому адресу – фактическому. В гражданском законодательстве не содержит...
Читать далее »

Карточка

С образцами подписей и оттиска печати ...
Читать далее »

Форма

Документа, подтверждающего наличие лицензии Приложение 26 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ...
Читать далее »

Уведомление

О регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения На территории Российской Федерации Приложение 22 Свидетельство О регистрации страхователя в территориальном фонде Обязательного медицинского страхования При обязательном мед...
Читать далее »